Trang chủ / Thư viện dự án

icon
icon
icon
  Bất động sản

Timeline : Tháng 5, 2022

Project : Ads_Xây dựng Việt Nhật

Một dự án Social media marketing do Brandsketer phục vụ cho đối tác xây dựng, thiết kế và thi công nhà ở giá rẻ. Sản phẩm chính của dự án lần này là xây dựng, thiết kế và thi công nhà ở, văn phòng giá cả hợp lý. Dự án được Brands tiếp nhận & triển khai từ 11/5/2022.

• Project: Social Media Marketing​
• Product: Dịch vụ xây dựng, thiết kế và thi công nhà ở, văn phòng giá rẻ
• Client: Mr. Anh Huy 
• Website: 
• Fanpage: Xây dựng, thiết kế, thi công nhà ở Giá rẻ
• Budget: 
• Content: 

< Trở về thư viện dự án

Lên lịch hẹn "Meeting Online Miễn Phí" với đội ngũ chuyên gia của Brandsketer

* Brands sẽ xác nhận lịch tư vấn trên Google Meet/Zoom qua Zalo bạn đăng ký.

https://brandsketer.com/

Thông tin ứng tuyển

Laptop Không
Ứng tuyển
Gửi lại

Chọn liên hệ ngay

GỌI ĐỂ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN
ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Gửi đi
Gửi lại