Trang chủ / Thư viện dự án

icon
  Hàng tiêu dùng

Timeline : Tháng 4, 2022

Project : Ads_Nhôm Hefine 130422 (Anh Hòa)

Một dự án Social media marketing do Brandsketer đảm nhận, phục vụ cho đối tác Nhôm Hefine. Dự án được Brands tiếp nhận & triển khai từ 13/4/2022.

• Project: Social Media Marketing​
• Product: Nhôm xây dựng
• Client: Mr. Hoà
• Website: https://hefine.com.vn
• Fanpage:
• Budget: ——​
• Content: Brandsketer  

< Trở về thư viện dự án

https://brandsketer.com/

Thông tin ứng tuyển

Laptop Không
Ứng tuyển
Gửi lại

Chọn liên hệ ngay

GỌI ĐỂ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN
ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Gửi đi
Gửi lại