Trang chủ / Thư viện dự án

icon
  Giáo Dục

Timeline : Tháng 9, 2021

Project : Ads_Dự án ĐH Ngoại Thương (Thầy Dương)

Một dự án Social media marketing do Brandsketer phục vụ cho đối tác Thầy Dương. Lần này, Brandsketer thực hiện chiến dịch cho dự án tuyển sinh của ĐH Ngoại Thương, đối tượng chiến dịch là các bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp đang tìm môi trường giáo dục phù hợp. Dự án được Brands tiếp nhận & triển khai từ tháng 9/2021.

• Project: Social Media Markerting​

• Product: Tuyển sinh 

• Client: Thầy Dương

• Website:  

• Fanpage: 

• Budget: ——​

• Content: Brandsketer​

< Trở về thư viện dự án

https://brandsketer.com/

Thông tin ứng tuyển

Laptop Không
Ứng tuyển
Gửi lại

Chọn liên hệ ngay

GỌI ĐỂ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN
ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

ĐĂNG KÝ HOẶC ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Gửi đi
Gửi lại